SPSS cho luận văn chủ đề y khoa, xã hội, hành vi, kinh tế..

Xử lý trong vòng 1- 3 ngày.

Hỗ Trợ Phân Tích SPSS sẽ giúp bạn:

Nhập liệu: nhập phiếu điều tra trên phần mềm epidata; mã hóa số liệu

Làm sạch số liệu theo yêu cầu, khắc phục lỗi sai về số liệu cơ bản.

Điều chỉnh số liệu theo yêu cầu

Phân tích số liệu trên phần mềm SPSS ra các kết quả theo yêu cầu

Phân tích số liệu theo mục đích nghiên cứu theo đề cương

Phiên giải các bảng kết quả, mô hình.

Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn chạy giúp bạn tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian làm luận văn.

Nhận phân tích số liệu nghiên cứu về các đề tài về kinh tế, đánh giá thị trường, xã hội, tài chính, thống kê, y khoa, hành vi, các loại nghiên cứu khác

Quy Trình làm việc của Hỗ Trợ Phân Tích SPSS

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

-> Chúng tôi báo giá cụ thể theo yêu cầu

-> Xử lý dữ liệu(theo thời gian yêu cầu)

-> Trao đổi các yêu cầu khác(nếu phát sinh)

-> Trả kết quả cho khách hàng

Cam kết Tuyệt đối mọi thông tin của người dùng được bảo mật