Chính sách bảo mật HỖ TRỢ PHÂN TÍCH SPSS

Giúp khách hàng yên tâm Hỗ Trợ Phân Tích SPSS xin cam kết

  • Tất cả thông tin liên hệ, số liệu của bạn đều được đảm bảo bí mật tuyệt đối
  • Không sử dụng số liệu của bạn vào bất kỳ mục đích nào khác
  • dữ liệu được gửi đi đảm bảo tuyệt đối không bị rò rỉ với bên thứ ba
  • Dữ liệu của bạn là duy nhất, không giống với bất cứ nguồn dữ liệu nào.